http://www.pssk.de

WWiadomości bieżące Zarządu PSSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Badenii – Wirtembergii działa w Stuttgarcie od 1980 roku. Program Stowarzyszenia to m.in: odczyty, dyskusje, prelekcje z przeźroczami, koncerty, spotkania autorskie i towarzyskie.

Cele Stowarzyszenia :

- pielęgnacja i rozwój życia społecznego i kulturalnego wśród Polaków w Niemczech,

- tworzenie i popieranie polsko – niemieckiego dialogu kulturalnego i społecznego,

- udział w życiu interkulturalnym w Niemczech.

Kultura polska jest dla nas podstawą zachowania własnej tożsamości indywidualnej i grupowej umożliwiającą jednocześnie właściwy stosunek do niemieckiego otoczenia, poznanie siebie i innych poprzez kulturę i historię obu narodów, polskiego i niemieckiego. Powinna ona służyć otwartości i prawdziwej, twórczej przyjaźni.

Działalność Stowarzyszenia bazuje na współpracy jego członków i sympatyków i jest finansowana ze składek członkowskich, datków i ewentualnych dotacji na poszczególne przedsięwzięcia programowe.

Stowarzyszenie jest organizacją użyteczności publicznej, niezależną od partii politycznych, grup gospodarczych, organizacji religijnych i interesów indywidualnych.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego w Badenii – Wirtembergii.