www.pssk.de

WWiadomości  bieżące Zarządu PSSK

NR 1/2003 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informator  
http://www.rogala.homepage.t-online.de

Jest to znane od przeszło już dziesięciu lat pismo naszego Stowarzyszenia.

Do tej pory zostało wydanych 99 numerów. Będzie się ono ukazywać w dalszym ciągu, jednak nieregularnie, w miarę napływu materiałów.

Prosimy zatem wszystkich chętnych, którzy chcieliby się podzielić swoimi wspomnieniami związanymi z działalnościa w Stowarzyszeniu (pierwsze spotkanie, ważne momenty, propozycje na przyszłość, i.t.p.) o nadesłanie swoich tekstów. Wszystkie inne materiały przedstawiające nasze losy na emigracji – możemy np. zapoczątkować cykl "Moj Portret“ - będą drukowane.